CD Muzica > Maestro
 

SHERBAN LUPU
Impressions
Debussy • Ysaÿe • Paganini • Enescu

20.00 RON
In stoc: DA

ENESCU 140
Orchestra Națională Radio • Orchestra de Cameră Radio • Horia Andreescu

20.00 RON
In stoc: DA

Ilinca Dumitrescu
Piano recital
Early recordings

15.00 RON
In stoc: DA

Arta lui
DAN GRIGORE:
GEORGE ENESCU

20.00 RON
In stoc: DA

DINU LIPATTI - COMPOZITOR
Înregistrări din Arhiva Radio România

16.00 RON
In stoc: DA

George ENESCU, Compozitor
Simfonia a III-a, Poemul Isis, Simfonia a IV-a, Simfonia a V-a

21.00 RON
In stoc: NU

Theodor Grigoriu
Cele patru anotimpuri pentru vioară și orchestră.
Sherban Lupu - vioară, Orchestra de Cameră Radio, dirijor Ludovic Bács

22.00 RON
In stoc: DA

Cvintete cu pian.
Schumann, Enescu

Cvartetul VOCES
Valentin GHEORGHIU
Ștefan GHEORGHIU
George NICOLESCU
Valeriu PITULAC
Aurel NICULESCU

20.00 RON
In stoc: DA

SIBELIUS - 150
Interpretări alese din Arhiva Radio România

36.00 RON
In stoc: DA

Dan Grigore
Maestro!

18.00 RON
In stoc: NU

R. STRAUSS 150. Interpretări istorice din Arhiva Radio România
14.50 RON
In stoc: DA

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL "GEORGE ENESCU", EDIȚIA A II-A, 1961
55.00 RON
In stoc: NU

DEBUSSY 150.
Înregistrări istorice Radio România

9.00 RON
In stoc: NU

ARTA LUI GEORGE GEORGESCU.
M. Jora
Th. Rogalski
P. Constantinescu
C. Silvestri
G. Enescu

7.00 RON
In stoc: NU

ARTA LUI GEORGE GEORGESCU: Beethoven
12.50 RON
In stoc: NU

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU, ediția I, 1958
Premiera operei Oedipe de George Enescu

19.00 RON
In stoc: NU

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU, ediția I, 1958
Concertul Orchestrei Naționale Radio
Dirijor: Constantin Silvestri
Solist: Claudio Arrau

19.00 RON
In stoc: NU

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU, ediția I, 1958
Concertul Orchestrei Naționale Radio
Dirijor: Constantin Silvestri
Solist: David Oistrah

19.00 RON
In stoc: NU

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU, ediția I, 1958
Recital DAVID OISTRAH

19.00 RON
In stoc: NU

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU, ediția I, 1958
Două seri camerale George Enescu la Ateneul Român

20.00 RON
In stoc: NU