Carte+CD(Audiobook) > Biblioteca Radio
 
Perpessicius
Cărți noi.
Cronici radiofonice 1929-1947
Autor : Perpessicius
Colecție. Serie : Biblioteca Radio
Copertă / Ilustrații : Daniel Ivașcu
ISBN : 978-606-8468-36-5/978-606-8468-37-2
Format : 17 x 24
Nr. pagini : 972
Durată CD : 74:40
Anul apariției : 2015

Stoc : DA

62.50 RON
Descriere
Cronici
 
Ediție critică, note și variante de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu
Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu

Această apariție monumentală în Colecția „Biblioteca Radio” reprezintă restituirea integrală a operei de „oficiu critic” a lui Perpessicius, primul cronicar literar al Radioului: peste 700 de apariții editoriale consemnate la microfon propun în premieră o panoramă vie a culturii scrise românești într-una din cele mai fertile perioade ale sale.

„În primii cincisprezece ani de existență ai Radiodifuziunii Române, Perpessicius a avut un rol esențial pe tărâmul definirii trăsăturilor specifice ale cronicii literare la microfon. Ceea ce îl situează alături de N. Iorga, de numele căruia se leagă conferința culturală enciclopedică, de Emanoil Ciomac, rămas în mentalul colectiv cronicarul muzical radiofonic prin excelență, de Ion Marin Sadoveanu, cel ce aducea pe tărâmul cronicii dramatice pecetea unei erudiții teatrale pe care istoria acestui tărâm nu o mai cunoscuse la noi, de Romulus Seișanu, comentatorul lucid și subtil al evenimentelor externe din ce în ce mai învolburate și mai neașteptate, și de Ion Simionescu, neobosit răspânditor al cunoștințelor folositoare. Contribuția fiecăruia din ei s-a caracterizat nu numai prin continuitatea pe anume perioade de timp, nu numai prin calitatea prestației, ci prin faptul că emisiunile lor nu reprezentau doar lectura unui text scris, ci o creație intelectuală specifică celui mai modern mijloc de comunicare care își făcea simțită prezența în țara noastră către sfârșitul celui de al treilea deceniu al secolului XX.

Volumul pe care Editura Casa Radio îl înfățișează acum cititorului atestă plenar aceste credințe neabătute ale lui Perpessicius în valorile fundamentale ale literaturii române: Eminescu, Creangă, Iorga, Sadoveanu, dar și faptul că literatura română dintre cele două războaie mondiale a fost: «cea mai bună, mai variată și mai originală literatură», așa cum spunea chiar criticul. N-a așteptat ca timpul să treacă ci a avut această convingere pe măsură ce cărțile apăreau, pe cele care reprezentau momente exponențiale recomandându-le nu odată entuziast atenției ascultătorilor. Tocmai pentru a pune în evidență saltul calitativ pe care cartea respectivă îl înregistra nu numai în evoluția scriitorului, ci și a literaturii române. Calitatea esențială a cronicilor radiofonice stă în faptul că eruditul, istoricul literar și finul critic sunt una și aceeași ființă, că necontenit prezentul se raportează la trecut prin succinte incursiuni tematice, fie că e vorba de literatura de război, muzica sau școala în literatura română, fie prin apropieri cu cărțile care îmbrățișaseră tema și tipologia respectivă în acea vreme. Erudiția lui Perpessicius nu se etalează gratuit și spectaculos, nu se desfășoară cu intenția de a epata ascultătorul, ci își face simțită prezența integrând cartea în evoluția literaturii române și situând-o în contextul spiritual național și european. Printr-o suită de referințe și trimiteri, Perpessicius stabilea genul proxim și diferența specifică a operei. Erudiția – cea de care vorbea Nae Ionescu – reprezintă o componentă a sistemului valoric al lui Perpessicius evident în cronica literară de la Radio.”

(fragmente din Studiul introductiv semnat de Valeriu Râpeanu)

Sumar CD
Perpessicius Cronicar la Radio

1. Eminescu – 6:57
2. I.L. Caragiale – 9:01
3. Postumele lui Eminescu (I) – 12:53
4. Postumele lui Eminescu (II) – 13:08
5. Mateiu Ion Caragiale. [Dialog cu Liviu Călin] – 9:29
6. Prefața emisiunii „Amfiteatru literar” – 4:04
7. Densusianu – 8:37
8. Medalion Ion Pillat – 2:46
9. Cronicar la Radio – 7:38

Timp total: 74:40
Înregistrări Radio România difuzate între 1959-1971, transcrise și adnotate în volum.

2015-08-14 : O rubrică, o vocație (Cosmin Ciotloș)
2016-07-18 : Perpessicius, primul si cel mai longeviv cronicar literar al radioului (Constantin Coroiu)
2016-08-26 : Critica literară la radio (Răzvan Voncu)