Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Marius Chivu : ● Mihail Eminescu, Poesii – Interpretări istorice din Arhivele Radio România, 4 CD-uri, Editura Casa Radio, 2013.

Așa cum o fac de vreo doi ani încoace, în ianuarie trec în revistă titlurile, mai vechi și mai noi, ale cărților/CD-urilor cu poeziile și evocările (conferințe, texte ocazionale, publicistice) dedicate poetului.
[...]
În selecția de pe CD-ul Moment poetic (Editura Casa Radio, 2014) cu poeme în lectura lui Florian Pittiș, se află și cinci texte de Eminescu, pe lîngă mai multe rondeluri de Macedonski și poezii de Ion Barbu, Gherasim Luca, Nicolae Labiș, Ștefan Aug. Doinaș și Mircea Cărtărescu. Apropo de Mircea Cărtărescu (al cărui eseu despre poet, Visul chimeric, a fost reeditat în 2011 la Humanitas), acesta a prefațat foarte frumos CD-cartea Vis și alte treizeci de poeme necunoscute, în rostirea lui Marcel Iureș (Editura Casa Radio, 2011) cu o selecție foarte interesantă din poeziile lui Eminescu: același Petru Creția, în numărul 1 (82) din 1991 al revistei Manuscriptum, a alcătuit un sumar cu nu mai puțin de 52 de poezii necunoscute ale poetului – 24 de poezii complet inedite, 16 poezii publicate în anii 1989-1990 prin diverse reviste și nereluate în vreun volum, precum și 12 reconstituiri și autonomizări, dintre care, din nou, cinci inedite. Spune Mircea Cărtărescu în prefața CD-cărții: „Toate sînt de același înalt interes, toate sînt poeme puternice, îndrăznețe, inventive, de o rară frumusețe... Pretutindeni este Eminescu, un Eminescu mai proaspăt și mai surprinzător, pentru că e netocit încă de citiri și recitiri, tălmăciri și răstălmăciri, atașări artificiale la diverse doctrine și ideologii. De la eboșe la texte elaborate, poemele curg ca un singur Carmen Saeculare din organe sfărîmate, necesar și programatic sfărîmate. Căci modernitatea lui Eminescu constă tocmai în iregularul, fragmentarul, abstrusul, haoticul actului creator, acel «neptunic» al postumelor despre care vorbea Ion Negoițescu în (falsă) opoziție cu «uranicul» ediției Maiorescu. În realitate, tot Eminescu, antume, postume, poezie și proză, viață și operă, stă sub semnul iregularului...“

Și tot Casa Radio a scos un frumos box cu patru CD-uri conținînd nu mai puțin de 61 de poeme eminesciene recitate la Radio, în perioada 1959-2000, de nu mai puțin de 32 de actori, de la George Calboreanu, George Vraca, Elvira Godeanu, Emil Botta, Clody Bertola, Gheorghe Cozorici, Silviu Stănculescu, Ovidiu Iuliu Moldovan sau Emil Hossu, la Mariana Mihuț și Ion Caramitru.
[...]

Alte două evocări ale poetului mai apar înregistrate pe CD-uri. Prima, datorată lui Tudor Arghezi, care l-a văzut pe Eminescu bolnav și spre sfîrșitul vieții, apare în volumul Radio-papagal. Publicistica radiofonică 1927-1967 (CD + carte, Editura Casa Radio, 2011). A doua îi aparține lui G. Călinescu, ultima înregistrare radiofonică a criticului, pe 10 iunie 1964, într-o conferință susținută la Sala Mică a Palatului, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la moartea poetului, înregistrare reluată în audio-book-ul Eminescu, poet național (prezentare de Bogdan Alexandru-Stănescu, Editura Casa Radio, 2012).

2015-01-15 (Dilema veche, nr. 570, 15-21 ianuarie 2015)