Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Cristina Manole :

Despre prietenie și excelență, despre poezie și desen, despre arta de a vedea dincolo de contingent este vorba în volum-albumul elegant croit și semnat de inegalabilii Tudor Banuș și Șerban Foarță. Vedetele din coada revistei unde combat și eu cu smerenie.Tandem. Desene de Tudor Banuș în lectura lui Șerban Foarță (Editura Casa Radio, 2014, cu 2 CD-uri, postfață și interviuri de Ovidiu Șimonca) este o bijuterie de carte, pe care merită să o parcurgem pe îndelete în zilele dintre sărbători. O carte frumoasă de dat și cadou, dacă nu costă peste 30 de euro, ca să fie catalogată șpagă sau mită, conform reglementărilor juridice actuale. Nu am prea multe de comentat despre poemele ludice ale celor doi – poet și grafician se nutresc dintr-un inepuizabil izvor de inspirație și vise, halucinații și fantasme de tot soiul; vreau să atrag atenția asupra calităților (tipo)tehnografice ale ediției. Înregistrările de pe CD-ul cu poemele lui Șerban Foarță în rostirea autorului sînt din 2014 și au fost realizate de Eugen Lucan. Ovidiu Șimonca scrie cu admirație despre soarta celor 50 de Tandem-uri emise între 2012 și 2014. Așa mă dumiresc și eu că mai întîi era de - senul și apoi poemul, cu toate că, precum tot românul, gîndeam viceversa. Autorii cărții ne privesc cu melancolie de pe coperta a patra, îndemnîndu-ne să nu-i luăm chiar foarte în serios. Ne-am jucat și noi, fie cu iertare, parcă ar vrea să ne spună. Îl las pe Șerban Foarță să încheie acest grupaj, care fericește pe toți cei care știu românește: „Se-nchide cartea ca o rană:/ penița,-ntîi, apoi o pană/ descris-a, nu fără bravură,/ cam tot ce vedese- n gravură“.

2014-11-21 (Observator Cultural, nr. 749)