Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Paul Cernat :

Pe 13 decembrie, cu prilejul comemorării a, iată!, trei decenii de la moartea lui Nichita Stănescu, Editura Casa Radio a lansat la Café Cărturești cea de-a cincea ediție a audio bookului Carte vorbită, cuprinzînd înregistrări radiofonice realizate în perioada 1964-1983 de poetul celor 11 elegii. Este, trebuie precizat, un record de vînzări în materie pe piața românească. Faptul că la această lansare au vorbit – și au făcut-o, realmente, impresionant – doi poeți optzeciști notorii precum Florin Iaru (autorul unei notabile prefețe) și Bogdan Ghiu spune, cred, ceva semnificativ atît despre cel comemorat, cît și despre rezonanța lui din prezent. Spune, mai întîi, că după atîtea tentative decanonizante, cînd unii-alții s-au războit ba cu boema, ba cu compromisurile, ba cu gloria și mitizarea lui, pînă și „optzeciștii“ – alții în afara unor vechi admiratori precum Traian T. Coșovei, Mariana Marin sau Ion Stratan – se întorc la admiratul lor rival ca la un ultim mit al Poeziei. Și mai spune ceva important despre rezistența în timp a unui icon autentic. E adevărat că epoca noastră nu mai produce, din varii cauze, mituri literare naționale, iar poeții și scriitorii pot aspira, cel mult, la statutul efemer de vedete mediatice sau politice. Dar e la fel de adevărat că această lipsă se resimte tot mai mult, inclusiv în rîndul noilor veniți.

Ideea unei „cărți vorbite“ i-a aparținut poetului însuși, într-una dintre convorbirile sale cu Ion Drăgănoiu (poet el însuși și realizator de emisiuni radiofonice). De altfel, pe toate paginile din dreapta ale culegerii poematice putem citi o însemnare autentificată („carte vorbită“) de mîna autorului însuși. Volumul de față poate fi privit, la fel de bine, și ca „album“ de versuri. Ca album sonor, vreau să spun. Adevărul e că, între congenerii săi șaizeciști, Nichita Stănescu e poetul cel mai compatibil cu ideea de LP audio – la polul „elitar“, firește, întrucît la polul „popular“ îl avem pe prolificul textier „folkist“ Adrian Păunescu (las la o parte cantautori de talent precum regretații Augustin Frățilă sau Ion Zubașcu). Este suficient să ne gîndim, spre exemplu, cît de bine sună versurile sale puse pe muzică de Nicu Alifantis.

Cu un „comentariu grafic“ renovat integral de Constantin Popovici, noua ediție a Cărții vorbite (CD și text ilustrat) oferă însă și o restituire documentară deloc de neglijat: o bună parte (mai exact: șaisprezece) dintre cele 57 de texte componente, scrise între 1981 și 1983, nu au apărut în volume, ci au fost recuperate dintre paginile unor reviste ale vremii, cînd nu erau, pur și simplu, inedite. Știm că, în ultimii săi ani de viață, poetul nu mai putea scrie de mînă și se deplasa tot mai greu; unele din aceste înregistrări radiofonice au fost realizate, de aceea, la domiciliul său din Piața Amzei, cu un magnetofon care abia era în stare să-i capteze vocea tot mai stinsă. După 1977, Nichita Stănescu își vorbea versurile, însuflețindu-le cu prezența și magia vocii sale, ca un aed modern în declin. Unele dintre aceste poeme tîrzii, presărate adesea cu platitudini sau falseturi, rezistă cu greu (sau deloc) unei lecturi critice exigente. Nu toate, însă. Poemul Trepte – care încheie culegerea de față – consemnează, amețitor, o viziune a alergării spre moarte într-un descensus halucinant: „Alergam pe o platformă infinită de beton/ alergam/ tăcerea era desăvîrșită și alergarea nu mi-o auzeam/[…] Deodată-un țiuit și platforma s-a rupt pe orizontală/ și am căzut din dimineață spre seară, spre foarte seară/ pe o altă platformă de beton infinită/ alergînd/ din tăcere neauzind, din vedere nemaivăzînd./ Alergam alergînd și deodată/ cu un țiuit/ platforma s-a rupt pe orizontală/ și iar am căzut dinspre dimineață spre seară/ spre foarte seară/ pe o platformă de beton infinit/ cînd alergam, alergam, alergam/ alergam“. Dar și versurile sau poemele „ratate“ ale acestui mare risipitor se încarcă de o magie specifică, la fel ca la Bacovia, chiar dacă altfel decît la el. Energia poetică, intuiția sensibilă ale lui Nichita Stănescu străpung, realmente, limbajul. Cu precizarea că această energie vizionară se traduce într-un discurs liric de tip „cuantic“; din păcate, el n-a fost analizat ca atare de către criticii „de meserie“. Cel mult, de specialiști – dintre cei mai avizați – veniți dinspre alte discipline: de la Solomon Marcus la Carmen Maria-Mecu, să zicem. Dar asta e, deja, o altă discuție.

Florin Iaru are dreptate să distingă, în diacronia rostirilor radiofonice, trei „voci“ distincte ale poetului, corespunzătoare unor vîrste și tipologii artistice distincte. Mai întîi o voce tînără, „deschisă, entuziastă, iubitoare“, care „are încredere în geniul ei și are în preajmă bucuria unei expresii noi“. Vocea anilor 1960-1965. În acești ani inaugurali, ea servește forța genuină a textului, punîndu-i în valoare energia sentimentală, jubilatorie, „tinerească“, de o prospețime care nu s-a fanat. Urmează, în anii apogeului consacrării, o voce abstractă, calmă și cumva misterioasă, care „îmbracă haina demiurgului“. Este vocea maturității, voce de „zeu“ al poeziei. Acum, caracterul oral și cel scriptic al poemelor se află într-un echilibru (aproape) deplin. Și mai avem, spre sfîrșitul vieții, o voce „șovăielnică, ironică și complice“, de o „bîlbîială inconfundabilă“, menită să tempereze „febra improvizației“, o voce „ușor dogită, tabagică, tragică“, părînd a fi „mai vie decît omul“.

Ceea ce Florin Iaru notează la un moment dat despre vocea primei etape („Este glasul epocii“) rămîne valabil și pentru celelalte două. Cu adevărat, vocea lui Nichita Stănescu constituie mai mult decît un seismograf al sensibilității sale poetice. Această sensibilitate sublima(n)tă, eminamente extravertită, poate fi privită și ca un indicator al schimbărilor de sensibilitate istorică: de la entuziasmul cu aer hippie al destinderii poststaliniste, trecînd prin gravitatea coagulantă a „dictaturii de dezvoltare“, pînă la decompunerea alienantă de după marele cutremur. Plasat în deschiderea cărții, un Poem nepublicat din 1964 se deschide, la rîndu-i, cu un enunț poetic memorabil despre percepția senzorală a virtualului în timp real: „Se-apropie viitorul, se-aude, se vede/ Gîndurile pe care le trimit spre el/ Se-ntorc mai repede ca altădată“). Cîteva texte de la finele deceniului șapte (Sîmbătă, cu motociclete, Muzica) surprind excelent spiritul adolescent al erei flower power: „Deodată, ei au venit pe sub copaci/ Duceau cu ei o chitară/ care lăsa în seară/ o umbră grea triunghiulară…“; „Ne odihnim trăind de oboseala vidului/ Eșapamentele au un tril ridicat“ ș.a. E de remarcat apoi, tot ca simptom al epocii, faptul că nu mai puțin de douăsprezece poeme citite la Radio au apărut în volumul Un pămînt numit România (1969), la care putem adăuga și ale șapte-opt piese „patriotice“ risipite prin reviste. (Cel puțin jumătate dintre ele sună remarcabil; ar trebui abandonată prejudecata, ideologizantă pe jos, a inferiorității acestor texte pe motiv că legitimau, vezi Doamne, „tematic“ naționalismul ceaușist; las la o parte faptul că, în 1969, acest naționalism nu suna deloc fals, dimpotrivă). Prin comparație, din În dulcele stil classic au fost reținute numai cinci poeme, din Oul și sfera patru, din Necuvintele trei, din Sensul iubirii și O viziune a sentimentelor cîte două, doar cîte unul fiind reținut din Dreptul la timp, Operele imperfecte și Măreția frigului.

Merită mai mult decît o mențiune regia volumului: mai întîi, noua prefață a lui Florin Iaru, deja semnalată, care-o dublează pe cea inițială a lui Alexadru Condeescu, autor, la rîndu-i, al aparatului de note și al cronologiei din final; apoi ilustrațiile holografice în alb-negru ale lui Constantin Popovici, la care se adaugă drept bonus două desene ale lui Nichita Stănescu; și, de ce nu?, paratextele nichitiene ce „încadrează“ cuprinsul poematic al cărții (Despre vocea lui Eminescu, respectiv Scrisori). Totul e dublu aici, totul vine spre noi, dinspre trecut către prezent, ca viitorul din versul inaugural. Și vine în primul rînd prin intermediul vocii care-l reînființează ca prezență și ca rostire poetică vie pe Nichita Stănescu.

Destui teoreticieni poststructuraliști ai relației dintre trup și literă, de la Roland Barthes la Gheorghe Crăciun, ar rezona la afirmații de genul celor notate în Despre vocea lui Eminescu: „Cuvintele fac parte integrantă din trup. Ele nu pot fi despărțite de trup. Ele au rolul de a pune în legătură trupurile oamenilor cu trupurile oamenilor. Cuvîntul trage după sine și gîndirea celui care-l spune. El păstrează însă și ceva din aroma trupului care-l rostește“. La poetul Necuvintelor însă, omologia nu este una între trup și litera scrisă, ci între trup și vorbire, i.e. textul oral. În plus, Nichita Stănescu e – o știm deja prea bine – mai convingător, mai prezent cînd își interpretează propria poezie decît mulți alți poeți. E, într-un sens, și cel mai presocratic dintre liricii români, cel mai aproape de gîndirea și de rostirea poetică „originară“.

Cartea vorbită trebuie privită ca un volum autonom, cu o textualitate specifică. Pornind de la el, „bătrînul Nichita“ redevine, mai mult decît oricînd, contemporanul nostru în carnea, oasele și vocea poemelor sale. După treizeci de ani de la dispariția fizică și după cîteva eclipse trecătoare ale receptării critice, cel mai important poet român postbelic pare a fi în cea mai bună formă, chiar dacă își așteaptă, încă, reinterpretările și relecturile perfecționate pe care le merită.

2013-12-20 (Observator Cultural)