Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Bogdan Ghiu :

Vineri, 13 decembrie 2013, s-au împlinit 30 de ani de la moartea lui Nichita Stănescu. Cu această ocazie, Editura Casa Radio a pus pe piață (și am lansat la Cărturești împreună cu Florin Iaru și Paul Cernat http://www.youtube.com/watch?v=qnkyfpWEj-4) cea de-a cincea ediție a bestsellerului seriei "Colecționarul de voci", audiobook-ul Cartea vorbită, 57 de "poeme rostite la Radio" între 1964 și 1983 (plus un fel de postfață), ediție care beneficiază de o nouă prezentare grafică din partea lui Constantin Popovici și de o nouă prefață scrisă de Florin Iaru, care se adaugă inițialului cuvînt-înainte al lui Alexandru Condeescu.

Textul lui Iaru este memorabil, de o, așa cum am spus și la lansare, remarcabilă precizie afectivă, însoțind așa cum se cuvine, adică pe măsură, cu totul excepționalul, prin tragismul său, document sonor care este vocea scriitoare, vocea poetică, rostirea ca prim și ultim recurs metafizic și existențial a lui Nichita. Nichita era vorbirea sa.

"A vorbi înseamnă a fi viu", spunea Nichita; "poetul oficia fără odihnă un ritual public al poeziei, ca un sacerdot al versului", spunea Alexandru Condeescu, precizînd: "Autor, actor și chiar spectator (critic) într-un perpetuu happening poetic care devenise cu timpul viața sa, fără note false sau cabotinisme ieftine, căci el «juca» însăși drama reală a propriei predestinări, exaltată poate dar niciodată închipuită ori inventată, Nichita Stănescu își transformase creația (procesul creației) într-o fabuloasă și permanentă - cum s-ar spune acum - performance" ("O carte vorbită", Cartea vorbită, pp. 12-13).

Așa e. Nichita chiar trăia "chiar în timpul vieții sale" ("Starea de imn", p. 52), iar acest timp era creat, produs prin durata vie, care trebuia permanent întreținută, înfăptuită, a rostirii, a adresării poetice. "A trăi chiar în timpul vieții tale" presupune un efort suprauman de contemporaneitate cu sine și de prezență la sine de care aproape nimeni, în viețile noastre curente, nu este capabil, senzația că "trăim chiar în timpul vieții noastre" fiind marca rarisimă a unor momente excepționale, a ceea ce numim, îndeobște, evenimente.

Luptă cu timpul, am putea spune, dacă n-ar fi o formulă nu numai bătătorită, ci și falsă. Lupta e nu cu timpul, ci ca timp: timpul trebuie creat, trăirea contemporană, adică reală, nu defazată, nu anacronică, a timpului tocmai pentru realizarea vieții și a senzației de viață, de viu, de existență, presupune amintiri și dorințe atemporale, suprapersonale, mitice, adică depersonalizarea-suprapersonalizare. De această viață suprapersonală, a-personală, care nu poate fi decît vorbită, jucată, adresată, îngînată a murit grabnic Nichita.

Și de aici relația lui, abia daca observată pînă acum, cu timpul, mai exact cu temporalizarea (producerea de timp prin rostire) și cu temporizarea (producerea de istorie prin vorbire: a da timp vieții, timp, în istorie, pentru existență). Așa cum foarte bine observă Iaru, "la sfîrșitul anilor \'70, cînd l-am cunoscut [noi, generația \'80], vocea i se lăbărțase, ca și cum poetul ar fi adăugat durate și cantități printre cuvinte. Era un soi de alint" ("His Master\'s Voice", Cartea vorbită, p. 7).

Bîlbîiala poetică privită ca act micro-"șeherezadic" de amînare-producție temporală mi se pare o intuiție pe care numai un poet ajuns el însuși în culmea maturității o poate face, o poate atinge.

Dar tot Iaru mai face o observație, mai pune un accent decisiv: "Presat de prieteni spre a-și dovedi geniul și a îmbrățișa marile teme, Nichita Stănescu face un efort extraordinar" (ibid., p. 9).

Se poate însă face cultură de vîrf, se poate intensifica și concentra istoria, viața, trăirea, rostirea și prin rostire fără astfel de "presiuni" colegiale? Iar geniul, pe de altă parte, nu tocmai ca pe un astfel de efect de presiune, ca efectul excepțional al unei ambianțe, al unei lucrări micro-colective ar trebui să-l vedem?

Nichita, între presiunea prietenilor și bîlbîiala nu atît oraculară, cît, simplu, banal, tempor(al)izatoare. Între presiune și bîlbîială, viul Nichita, viața-Nichita.

Istoria, prin apăsare, ca bîlbîială (timp, viață, vocale, vocalizare între cuvinte și în cuvînt, în toiul cuvîntului).

2013-12-15 (LiterNet)