Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Al. Cistelecan :

Țin să precizez din capul locului, pe post de scuză și acuză deodată, că nu sunt deloc (dar deloc-deloc!) fan al e-book-urilor sau audio-book-urilor. E o altă civilizație, în care mă abțin să intru (pe cît pot, firește). Auzind însă de un audio-book […]”Mircea Ivănescu”, repede m-am lăsat intrigat (și instigat). Asta pentru că l-am auzit odată pe Mircea Ivănescu citindu-și un poem și m-am bucurat atunci că n-a citit două, căci pe la jumătatea celui de-al doilea sigur toată sala ar fi sforăit (și nu era poem lung). Era cea mai ne-radiofonică lectură, monotonă, cu voce joasă, de tot albă, fără nici o modulație, doar cu o ușoară punctuație.

Un eventual cititor mă poate așadar crede că am fost intrigat auzind că Editura ”Casa Radio” l-a scos din arhivele de pe undele lui Hertz și l-a transferat pe CD (s-a întîmplat anul trecut). Prefața Simonei Popescu emană o bucurie directă față cu această inițiativă dusă, în fine, la capăt (pentru că ea de mult își dorea o ”colecție de poezie cu CD-uri” și, mai ales, un CD cu Mircea Ivănescu). Pe bună dreptate. Recitalul ”Mircea Ivănescu” e însă mai degrabă un perfect prilej de tristețe – sau de reflecție cu amărăciune. Pentru că Mircea Ivănescu se dovedește, cu tot zelul căutării prin arhive, un poet de exact 17 minute și jumătate (mai sunt cîteva secunde, dar nu le mai număr). Ce-i drept, e peste norma de 15 minute de glorie mediatică stabilită de Andy Warhol. Am putea fi, prin urmare, mulțumiți cu un așa exces decent. Și totuși: unul din puținii poeți decisivi pentru modernitatea și postmodernitatea românească, într-o întreagă viață, abia a putut strînge 17 minute la radio??! Și și astea doar grație lui Ion Drăgănoiu, Luciei Negoiță și Lilianei Ursu! Nu sunt chiar atît de naiv încît să-mi închipui că emisiunile radio sunt consacrate scriitorilor în funcție de locul ocupat de aceștia pe tabelul valoric - deși colegii noștri de la radio, de n-or fi chiar critici literari, nici departe de această condiție nu sunt; dar însă totuși! Sunt convins că arhivele – de ieri și de azi – sunt pline de emisiuni cu grafomani (sau semi); asta e ceva normal. Printre ei însă nu i se putea face loc - de o jumătate de oră măcar - și unui poet ca Mircea Ivănescu?! din 1968 încoace, de cînd a debutat?! Mă tem că e ceva vraiște în criteriile de selecție a invitaților. Iar cele 17 minute ale lui Ivănescu ar trebui să-i pună pe gînduri pe toți redactorii de cultură. Ori măcar pe cei specializați în literatură. Cu Mircea Ivănescu lucrurile începuseră chiar bine, căci Ion Drăgănoiu l-a avut invitat, la ”Convorbirile de joi”, îndată după debut (oricum, destul de devreme, chiar dacă nu ”îndată”). Simona Popescu se oprește și ea asupra interviului de atunci, subliniind tactica auto-depreciativă a poetului (împinsă atît de departe încît, de fapt, devenea o ostentație a modestiei de sine și trecea, dialectic, în contrariul ei). E o constantă ”definitorie” pentru Mircea Ivănescu; de atîtea ori și-a recitat modestia, umilitatea de creator, încît devine chiar o problemă dacă avea conștiința propriei valori ori nu. De n-ar fi cîteva propoziții subversive la adresa modestiei (ele apar în toate interviurile mai consistente; apar și în discuția cu Ion Drăgănoiu), s-ar putea da ca sigură convingerea lui că e un poet de tot irelevent; ba chiar că nici nu e poet. Din loc în loc însă ceremonialul umilinței e spart de cîteva propoziții grave (nu emfatice, căci așa ceva la Mircea Ivănescu era imposibil), de-a binelea – într-un fel – patetice. Iar aceste propoziții de poetică sunt, în esență, neschimbate de-a lungul vieții. Ele figurează aproape întocmai de la convorbirea cu Ion Drăgănoiu pînă la dialogul de pe patul de moarte cu Liiceanu. Ce-i va spune lui Liiceanu peste ani îi spune și lui Ion Drăgănoiu în primul (cred) interviu acordat. E un mic mănunchi de propoziții fundamentale pe care Mircea Ivănescu nu le-a schimbat deloc - ba nici măcar nu le-a redus exigența.

Întîi de toate e convingerea lui că poezia ”e un act grav, un act care angajează cu o sinceritate liminară pe cel care încearcă s-o facă” (p. 84). Ar transfera acest potențial de gravitate și responsabilitate și pe seama cititorului, deși, aici, doar la modul ”ideal”: ”ideal ar fi să-l angajeze tot atît de total, tot atît de grav și pe cel care încearcă s-o parcurgă” (idem). Ar trebui, așadar, ca poet și cititor să-și joace viața cu aceeași participare. Ținînd cont de toate strategiile de irelevare (de insignifiare, dacă-i voie) la care recurge în propriile texte poetice, un asemenea fundamentalism ontologizant duce poezia direct într-o religiozitate a responsabilității. Altă propoziție fundamentală pentru estetica lui privește – baremi oarecum – autenticitatea discursivă, posibilitatea ca ”o poezie să fie tot atît de naturală ca și oricare dintre actele obișnuite de viață” (p. 85); poezia n-ar trebui să aibă nicidecum ”caracterul unei puneri în pagină sau a unei atitudini” (idem), astfel încît între ea și viață să nu existe nici un hiatus; ea ar trebui să aibă aceeași spontaneitate și instantaneitate ca și viața. (Din drama imposibilității acestora își va face Mircea Ivănescu una din ”temele” propriei poezii). Deși orice tentativă de a scrie poezie înseamnă falsificare/artificializare, năzuința poetului e de a înfrunta această fatalitate a literarității prin exigența de a fi ”cît mai sincer” (p. 86). Știe bine că nu poți fi, de fapt, ”sincer”, ci doar ”cît mai sincer” cu putință; că poiesis-ul e un sistem de pierdere. […] Punctul cel mai delicat al acestei religii a autenticității și responsabilității e chiar introducerea ”realului” ca atare în poezie (omogenizarea viață-poezie). Pierderea cea mare e chiar aici, căci, crede Mircea Ivănescu, ”poezia pe care o scriu eu se referă mai degrabă la surse decît la ceea ce s-ar putea numi o experiență reală” (p. 87). Referința, aluzia, citatul iau locul vieții în mod fatal, scoțîndu-l pe poet la marginea ecuației. Aici însă lucrurile sunt – în poezie – chiar dramatice, căci poetul și-ar dori un fel de esență ”absolută” a realului, ceva ce n-a mai rulat în nici o altă experiență scrisă/transcrisă, un ”real” ca ”originaritate”, dar se trezește de fiecare dată trăind în capcana unui clișeu literar; viața lui, în toate aspectele ei, a fost deja trăită, iar el nu mai ajunge decît la resturile ei aluzive sau la scenariile ei livrești. Ea devine astfel o agonie a insignifianței, de unde s-ar fi voit o saturație de real […].

2013-02-02 (Revista "Familia")