Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Valeriu Râpeanu :

[...] Titlul articolului nostru reproduce o constatare amară pe care profesorul, filosoful, omul de cultură, memorialistul, autorul de note de drum, demnitarul și nu în ultimul rând, oratorul Ion Petrovici o făcea într-una din conferințele sale radiofonice din 1935 intitulată Talentul oratoric.

Volumul apărut la Editura Casa Radio și-a propus să ne dea o imagine completă a prezenței lui Ion Petrovici la Radio. Pentru că alături de conferințele ținute în ciclul "Universitatea Radio" sunt incluse în Addenda: Alte contribuții radiofonice, precum Cuvântări ținute sau transmise la Radio (cum este Răspunsul la Discursul de recepție la Academia Română al lui Lucian Blaga). Interviuri (și aici este locul să semnalăm faptul că în momentul când numele lui Ion Petrovici era pronunțat cu multă parcinomie, redactori precum Dona Roșu și Nicolae Florescu au avut curajul să-i solicite convorbiri). Cel al tânărului - pe atunci - istoric literar Nicolae Florescu reprezintă un document memorialistic de primă importanță.[...]

Întrebarea care se pune este următoarea: privește această bogată culegere realizată în condiții științifice de înaltă ținută semnalându-se variantele, eliminările și configurația manuscriselor ceea ce atestă exigența pe care a manifestat-o și pe acest tărâm Ion Petrovici, doar un interes circumscris la trecutul Radioului? Sau contribuie la integrarea imaginei privitoare la locul pe care Ion Petrovici îl ocupă în istoria culturii noastre?

Răspunsul nu poate fi decât afirmativ. Conferințele lui Ion Petrovici rămân în substanța lor ale unui gânditor, oricare ar fi subiectul – și nu o dată atunci când abordează probleme să le spunem abstracte – previne "publicul ce va avea imprudența să lase aparatul deschis sau va ezita să-l închidă, după întâiele cuvinte exprimate" ce îl așteaptă! Textele sale reprezintă meditații asupra transformărilor spirituale petrecute în structurile societății contemporane lui.

2002-12-21 (Curierul Național)