Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Ovidiu Pecican :

În șirul admirabilelor publicații multimedia care apar în ultimii ani, un aer proaspăt, în pofida clasicității sale valorice, aduce culegerea de texte semnate de Tudor Arghezi Radio-papagal. Publicistică radiofonică (1927-1967) (București, Radio România, Editura Casa Radio, 2011, 564 p. + CD). Apărută în seria „Biblioteca Radio“, cartea este ordonată în două secțiuni cronologice: 1927-1947 și 1952-1967. Cezura dintre 1947 și 1952 marchează perioada în care Arghezi a fost păstrat în rezerva literaturii, accesul la mijloacele de difuzare în masă – reviste, edituri și… radio – rămînîndu-i interzis pentru mai mulți ani în perioada jdanovismului ofensiv și abrupt. Dincolo de acest accident de parcurs – al istoriei, nu al vocației și interesului scritorului pentru fenomenul radiofonic –, perioada dintre 1927 și sfîrșitul vieții marelui poet a fost, practic, una de acompaniament arghezian intens pe seama noului mediu de expresie și de comunicare.

În acest fel, condeierul a vădit o latură disponibilă către experiment a naturii lui, căci începînd cu 1928, cînd își inaugura cariera publică în România, radioul s-a aflat în etapa pionieratului. Pentru un om cu o carieră parțial consumată în sutană, într-o cultură relativ conservatoare, dar și într-o ambianță marcată de avangardele artistice, radioul nu putea rămîne indiferent. Nu a rămas astfel nici pentru Liviu Rebreanu, om de o structură așezată, cu gusturi literare realiste, scriind așa cum ai sculpta într-o materie dură și reticentă. În cazul lui Arghezi, însă, întîlnirea nu putea fi una sporadică, avînd un rol particular în configurarea reciprocă.

După cum rezultă din lămuririle editorilor – o echipă amplă și specializată, incluzîndu-le pe Daria Ghiu, Lavinia Ivașcu, Maria-Elena Negoescu ca redactori, pe Horia Pop în calitate de realizator-coordonator, pe Gilda Rădulescu (analist media), sprijinită de documentariștii Maria Buttu, Georgeta Horvat și Laura Vezeteu, pe colegii lor de la arhiva scrisă: Alexandru Lancuzov, Liliana Mușețeanu și Alina Spiridon, ca și pe experta în mastering CD Marilena Barabaș –, volumul acesta, editat în numai 500 de exemplare, aduce noutăți importante. Nu toate textele prezente aici erau cunoscute din ediția de opere argheziene. Există texte păstrate pe banda magnetică (începînd cu 1952) care, cu acest prilej, au fost transcrise pentru întîia oară. Dibuirea lor nu ar fi fost posibilă fără recursul la Bibliografia radiofonică românească a Lilianei Mușețeanu (în 3 volume: apărute în 1998, 2000 și 2003) și fără verificările cu ajutorul bibliografiei argheziene datorate neobositului și competentului D. Vatamaniuc (2 vol., 2005).

Ceea ce oferă ansamblul textelor este, fără îndoială, o colecție de minunății. Proza alertă, nervoasă și intens poetică a lui Arghezi, chiar și atunci cînd este narativitate de factura reportajului, plină cu neologisme și situații de un acut citadinism și de modernitate asumată constituie pagini de literatură înaltă. După deceniile care au trecut – vreo opt la număr – de la începuturile colaborării scriitorului cu radioul național, contextul configurării lor s-a mai estompat și contează mai puțin, dînd acestei publicistici un aer mai apropiat de „arta pentru artă“. Răsar în prim-plan frazările ingenioase, sarcasmul, observația perspicace și sintetică, angulația inventivă, chiar dacă concretețea unor situații sau a unor personaje nu se mai lasă atît de bine reconstituită. Statutul textelor rostite la radio este însă unul special. Ceea ce răsună în ureche are un impact instantaneu, relația cu realitatea nemijlocită e fizică atît prin propagare – unda sonoră care readuce, cum arăta Marshall McLuhan, scrisul în domeniul oralității –, cît și prin conținuturi (referința în proximitate este interogată fără întîrziere, aproape instinctiv, de către cel care ascultă). Urmarea este că autorul care apelează la radio intră în altă convenție a comunicării, are un alt interlocutor decît cititorul obișnuit, cuvintele lui trebuie să „sune“, iar materia pe care o relatează provoacă un alt tip de interes, unul prompt și cu referent „palpabil“.
Mărturiile despre radio contează însă ca izvoare istorice nu doar dintr-un punct de vedere. Ele sînt, întîi, repere tematice, tehnice (prin durată, mod de lectură ș.a.) și stilistice ale unei noi pagini din istoria comunicării, atestînd modul concret în care s-a petrecut la noi revoluția care ne-a introdus în Galaxia Marconi. Dintr-un alt unghi, compararea textelor despre și pentru radio cu celelalte texte argheziene poate conduce la concluzii interesante și noi cu privire la felul în care „mediul devine (sau este) însuși mesajul“, conform unui alt – celebru – adagiu al lui McLuhan. Ele aduc, în fine, în discuție și creșterea publicului arghezian prin adaosul ascultătorilor la numărul cititorilor lui, aflați în contact cu publicistica scrisă din ziare, reviste și cărți.

„Radiofonia dă omenirii mai mult decît un confort intelectual, concurent al dulapului cu cărți; îi dă speranța unei epoci viitoare de împăcare universală, de pace, visată în toate vîrstele istorice culturale“, spune Arghezi, într-o proiecție utopic-kantiană. „Raza vorbitoare sau unda vorbitoare, electronul, acest corpuscul invizibil și mai mult presupus decît existent, va sfîrși prin a netezi, odată cu calea aerului, și căile de pătrundere și de interdependență ale statelor și popoarelor, satelizate într-o unică năzuință“ (1930, p. 92). Uluitor de clara proiecție a globalizării prin mijloacele tehnologiei comunicațiilor era formulată într-o epocă în care computerele, Internetul, radarele și sateliții nu existau încă. Măreția gîndului arghezian, susținută de acuratețea viziunii și de pătrunderea sfredelitoare în viitor, uimește și îndeamnă la relectura acestui clasic dintr-o perspectivă acut contemporană.

Radio-papagal îl aduce în atenție pe Arghezi ca mărturisitor al înnoirii tehnologice și culturale a României interbelice, într-un consistent elogiu al celei mai semnificative instituții naționale a lumii sonore.

2012-06-22 ()