Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Teodor Vârgolici :

[...]Ediția recent apărută, la Editura Casa Radio a Societății Române de Radiodifuziune, în excelente condiții grafice, are meritul esențial de a fi reprodus integral nu numai cele două volume din 1936 și 1940, ci și cele cincizeci de conferințe care n-au fost incluse în aceste volume, rămânând în periodice greu accesibile. Așadar, dispunem acum de cea dintâi ediție integrală a Sfaturilor pe întunerec ale lui N. Iorga. Ediția a fost realizată potrivit celor mai riguroase norme filologice și istorico-literare specifice edițiilor critice. Pe lângă un substanțial Studiu introductiv, semnat numai de Valeriu Râpeanu, ediția cuprinde un amplu și temeinic capitol de Note și comentarii, elaborat de cei doi editori, în care se fac precizări de ordin bibliografic, indicându-se pentru fiecare conferință în parte data publicării în revista "Neamul Românesc", după stenogramele difuzării la Radio, știut fiind faptul că N. Iorga nu prezenta un text scris, ci vorbea liber, spontan, apoi se oferă relații despre consemnarea conferințelor în Bibliografie Radiofonică Românească, apărută în două volume, în 1998 și 2000, se reproduc, unde e cazul, însemnările cărturarului din Memorii, privind activitatea sa la Radio, deosebit de utile și interesante fiind lămuririle referitoare la contextul social-politic și cultural al epocii, la unele evenimente și personalități. Capitolul de Note și comentarii se încheie cu datele biografice esențiale ale lui N. Iorga și cu reproducerea principalelor comentarii consacrate edițiilor succesive din Sfaturi pe întunerec.
În ansamblul lor, conferințele radiofonice au o semnificație profundă, definindu-l pe N. Iorga drept o impunătoare conștiință românească a epocii sale, impresionând prin forța de a pătrunde în tainele și substanțialitatea tuturor fenomenelor existențiale, din trecut și din prezentul vremii sale, de ordin istoric, cultural, artistic, religios, politic, filosofic, estetic, economic, juridic, etnografic, didactic, psihologic etc. [...]

2001-11-13 (Adevărul literar și artistic)