Cronici
 
Cronică
Multimedia
 
Florin Balotescu :

http://agenda.liternet.ro/articol/13067/Florin-Balotescu/Micro-hermeneutica-de-uz-personal-Varsta-semnului-de-Gellu-Naum.html#

Ori de câte ori trebuie să vorbesc despre un om care îmi place și care mă însoțește în felul acesta permanent, sunt tentat, exact ca acum, să spun platitudini care mi se par pe moment sclipitoare și, mai grav, să vorbesc de fapt despre mine. Și cel mai grav, există amenințarea serioasă de a vorbi la nesfârșit. Încet, încet însă, gravitatea aceasta nu mai e deloc o amenințare, ea devine naturală pentru că, într-un fel sau altul, intri în starea pe care ai căutat-o și care, probabil, a fost și ea naturală cândva. Toate acestea pentru că, la fel ca în seara de 10 martie 2011 (ca și în preajma ei), când s-a lansat cartea "Vârsta semnului", o carte cu ecou și cu auz (adică un fel de audiobook eliberat de artificii), o carte cu poeme de Gellu Naum, citite de Gellu Naum, ei bine, într-o astfel de seară mai puțin contează gândurile și mai mult starea în care ele plutesc. Am fost martorii, s-ar zice, ai unei continuități de o strălucitoare frumusețe, pentru că așa cum pe 1 decembrie 1947 Lyggia Naum desena "Adevărata întâlnire, Adevărata dragoste", pe 10 martie 2011, biografia post-cotidiană a lui Gellu Naum s-a completat cu "Vârsta semnului".

Am fost întotdeauna surprins de realitatea stratificată observabilă imediat la acest fel de evenimente, realitate care te absoarbe și care te duce cu gândul nu doar la cercul suprarealiștilor, ci și la cercul, după cum știm strâmt, al romanticilor, și de ce nu la cel al pașoptiștilor, ba chiar mai demult, la alte cercuri așa de restrânse că erau de fapt un fel de puncte: punctul alchimiștilor, al pitagoreicilor, al primilor oameni de pe pământ, cine vor fi fost ei... Nu doar opera lui Gellu Naum, ci și locul în care a survenit întâmplarea fericită și îndelung pregătită a cărții sale, este, așa cum scrie Simona Popescu în prefața cărții, o heterotopie. Pereții aveau pe ei, agățate cum altfel decât cu fire transparent-invizibile, desenele înrămate, dar mai ales mediumnice pe alocuri sau chiar peste tot, ale Lyggiei și ale lui Gellu Naum. Un fel de ochi, ochi umbroși ca unul dintre ochii-medium pictați de Paul Păun, ochi care văd și concep când necolorat, ca în zona teribil interzisă, când colorat, ca în extaz. Nu sunt copilărești, cum s-a spus (sau sunt, dar în măsura în care vedem copilăria ca vârsta la care se hotărăsc lucrurile și se exersează, uneori pentru ultima oară, capacitatea magică a individului), ci foarte precise și uneori tremurate, pentru că nu știi dacă poți spune sau nu ceva despre realitatea care îți precedă orbirea voluntară. Sunt aceste desene un fel de complement la urechile de auzit ale cărții-poem editate de Casa Radio; pentru că da, cartea aceasta splendidă, aristocrată, discretă și tăioasă ca un poet suprarealist are un corp! Un corp alb și luminos, iar în dreapta și stânga, adică, unde altfel decât la început și sfârșit, ea are un fel de coperte-urechi-brațe crepusculare, reprezentate de două compact discuri care conțin, nu compactă, ci inegală, eteroclită, de o volubilă înțelepciune, vocea poetului Gellu Naum, păstrată dintr-o serie de înregistrări dintre 1967 și 2000.

Gellu Naum nu a fost singurul care s-a auzit - au vorbit, de la dreapta la stânga, Anca Mateescu (moderatoarea discretă a serii și cea căreia i s-au datorat multe dintre înregistrările convorbirilor cu poetul), Cosmin Ciotloș (care s-a declarat complet captivat de discursul uneori pregnant critico-teoretic, alteori poetic-halucinant), Simona Popescu (care a îngrijit și prefațat volumul și care a vorbit, printre altele, despre cititorul care, necitindu-l pe Gellu Naum, ratează, refuză sau poate ocolește legătura cu marea poezie), Sebastian Reichmann (citind cu un ritm personal despre desenele luminiscente ale Lyggiei Naum și despre un mod de supraviețuire în lumea care uneori, fără să vadă, fără să știe, își pierde sufletul cu ochii în soare, lăsându-se cuprinsă de întuneric), Marieva Ionescu și Brândușa Dragomir, tinere scriitoare preocupate atent, personal și academic, de universul naumian. Iar mai apoi, pentru că în mod fericit s-a aflat acolo, regizorul David Esrig, care a repovestit de undeva, din preajma zonei naumiene cu acces limitat, despre întâlnirea sa inițială, determinatoare, eruptivă și nocturn-peripatetică (pentru că cei doi au străbătut o bună bucată din noapte între străzile pe care locuiau, poate întâmplător, poate în numele unui hazard cu serioase și miraculoase urmări), cu Gellu Naum.

Și cu toate acestea, cred că această lansare ar fi meritat un cadru, dacă nu mai larg, mult mai intens. Cred că o asemenea apariție, nu doar de maximă importanță editorială, ci și de experiment poetic țintit și perfect coerent, cu toate că legat de o zonă lipsită de alfabeturi lămuritoare imediate, este dovada unui curaj extraordinar. Nu știu cum se face că efectele de suprafață și adâncime deopotrivă ale avangardelor, au avut întotdeauna un impact major și o formă nealterată; au părut și au fost mereu deasupra timpului lor, au avut și au o știință poetică de-a dreptul seismică care acționează ca atare, uneori liniștit și strălucitor, alteori tăios și întunecat, ca și mișcările planetei pe care ne situăm și care, iată, pe 11 martie 2011, și-a decis teribile rearanjări tectonice. Gellu Naum avea, ca și George Bacovia și Max Blecher, un simț al simultaneității lumii, acela de a percepe nu lumea, ci structura lumii, până la nivelul unei intimități moleculare a spațiului, de a nu avea și transcrie senzații, ci de a recepta sensibil efectele mișcărilor lumii, de a intra în ritmul lumii, ca materia lichidă care se își caută refugiul paradisiac într-un fel de vase comunicante, ale lui André Breton, dar nu numai ale lui; aceasta pentru că, scrie Gellu Naum în textul "Despre poezie", "nu mă mir dacă, cu uluitoarea intuiție care-i este proprie, poezia, cea dintâi, se întoarce cu fața spre spațiu și spre primordialitatea legilor lui. Nu mă mir dacă mișcările elementare ale poeziei devin mișcări de spații. Dacă poezia începe să cunoască bucuria și deznădejdea spațiului, satisfacția violenței lui calme, cercetările ei mi se pare că se îndreaptă spre tangibil, spre dur, spre brut în sensul lui primar al cuvântului. Pivotul ei devine concretul".

Pentru că a venit vorba de concret, aș spune doar atât despre ilustrațiile lui Constantin Popovici, pe lângă faptul că ele se potrivesc fericit (aș zice, cu un cuvânt pierdut printre, de ce nu, picto-poeziile volumului, că se potrivesc la fel ca niște structuri hemitropice), anume mă duc cu gândul la faptul că problema, dacă e vreuna, nu e că poezia lui Gellu Naum este inaccesibilă, nici că e sau nu e cea mai puternică, ci este ce faci după ea cu ce ai aflat din ea. Poate că o să-ți vină, tot ca în poemele lui, să fanatizezi gramatica, să asiști la trecerea prin piele sau la trezirea identică și felurită a fiecăruia din fiecare sau, cine știe, să zici, ca Gellu Naum, eu în grădini eram, și (vă repet) zăceam pe brânci lovit cu o bâtă de ființe divine.

Este un poet Gellu Naum, poate neașteptat pentru cei care au făcut imprudența să-l asocieze cu vreo structură sau poetică exclusivă, este un poet care vorbea, din 1967, despre crize ale sensibilității, despre mutația reală care se petrece în poezie, neviabilitatea curentelor ca grupări omogene, despre polarizarea în jurul câtorva apogee, despre concretismul mitic sau baia neîncăpătoare a viselor. Volumul vine să sprijine, sunt tentat să spun că într-un sens aproape filial, structura poetică naumiană anterior cunoscută și este, indirect, o excelentă pledoarie pentru existența concretă și ea, a unei realități poetice, a unui spațiu poetic și a unui instinct poetic. Și, indirect, începi să vezi că există realmente și un eu poetic, că instanțele textuale sunt și altele decât acceptăm, că reconsiderarea conceptelor este imperativă, așa cum imperativă este o critică periodică a mizeriei.

Cred că este important să reții vocea pe care o auzi prima oară, pentru că ea îți vorbește poate despre o metamorfoză binevoitoare care alternează cu funestul, cum scrie René Char în Lettera amorosa. Vocea poetului te îndeamnă să faci remix poetic din ceea ce știi sau să mergi diferit, cu altfel de pași, pentru că oricând poți atinge iremediabil pelicula vreunei alte dimensiuni. Te învață ceva despre legislația visului și a concretului cotidian. Te pune la punct cu o mistică deloc facilă și complet neașteptată a prezenței, dar mai ales a absenței. Vocea poetului gravitează pentru că știe. Vocea poetului gravează pentru că poate. Și uite așa, vocea poetului face niște gesturi esențiale.

2011-03-10 (Agenda LiterNet)