Carte+CD(Audiobook) > Biblioteca Radio
 
Alice Voinescu
Din cauzele crizei sufletești de azi. Conferințe la Radio (1933-1943)

ed. a II-a
Autor : Alice Voinescu
Colecție. Serie : Biblioteca Radio
Copertă / Ilustrații : Constantin Aurelian Popovici
ISBN : 978-606-8468-77-8 // 978-606-8468-78-5
Format : 16 x 16
Nr. pagini : 192
Durată CD : 75:32
Anul apariției : 2018

Stoc : DA

30.00 RON
Descriere
Cronici
 
Alice Voinescu, Din cauzele crizei sufletești de azi. Conferințe la Radio (1933-1943)
Cuvânt-înainte de Doina Mândru
Cu o prezentare de Alexandru Paleologu (1970)
Postfață de Theodor Paleologu

„Prima femeie doctor în filozofie din România, Alice Voinescu rămâne în memoria discipolilor ei nu ca filozof, ci drept excepționala profesoară de estetică și istoria dramaturgiei de la Conservator, misiune împlinită între anii 1922 și 1948, apoi și drept conferențiara prețuită de buna societate bucureșteană interbelică, îndrumătoare spirituală la Asociația Creștinelor Femei și mentor al președintei sale, domnița Ileana. […]
Publicarea conferințelor susținute de Alice Voinescu în fața microfonului între anii 1933 -1943 constituie o valoroasă recuperare a unui efort intelectual și larg pedagogic datorat uneia dintre cele mai luminate minți ale României din prima jumătate a veacului XX. În aceeași măsură, conferințele susținute de Alice Voinescu, alături de acelea ale lui Nicolae Iorga, Tudor Vianu și alții, demonstrează înaltul nivel intelectual al emisiunilor Radioului, asumarea clară a misiunii de ridicare a maselor la cultură prin implicarea directă a celor mai autorizate voci ale timpului și nu prin vulgarizarea facilă a ideilor și subiectelor importante. Rubricile și tematica emisiunilor, „Universitatea radio”, „Ora femeii”, „Ora tineretului”, „Viața culturală străină”, conturează clar un efort susținut de împlinire a misiunii de informare culturală, de educare, în final de modelare a unor conștiințe și caractere. Este o misiune paideică atât de clar asumată și urmărită constant de Alice Voinescu prin toate conferințele și cursurile sale. Alice Voinescu nu expune niciodată sec și doctoral tema intervenției sale, fie aceasta literară, ori estetică sau socială, ci, prin chiar stilistica discursului, dă glas unei gândiri originale și nuanțate, hrănită de o mare cultură care, adresându-se celei mai simple mame, reușește să o implice și să o aducă la conștientizarea unui adevăr imediat sau a unui principiu universal.
Cititorul de azi al conferințelor va fi surprins nu doar de promptitudinea și luciditatea cu care autoarea răspunde problemelor de fond ale epocii, dar și de actualitatea lor, putând aprecia clarviziunea autoarei în identificarea exactă a consecințelor acelor realități în planul moral, cel care durează și contează, în viziunea Alicei Voinescu.”
(Doina Mândru, fragmente din „O încercare de terapeutică sufletească la Radio”, cuvânt-înainte)

„Alice Voinescu, care trăia printre cărți și în sfera înaltă a gândurilor, nu era deloc unul din acele specimene monstruoase și triste de bas bleu de femei savante și prețioase ridicole. Ea avea și la maturitate, și la bătrânețe, farmecul unei domnișoare dintr-un tablou de Reinhold sau de Gainsborough. Niciodată nimic pedant la ea, nimic pretențios, chiar când vorbea de Kant sau de Platon. Era totdeauna convinsă că poate la rândul ei învăța ceva și de la un tânăr, și de la un om simplu, și avea o nesfârșită putere de a se mira, de a se indigna, de a compătimi, de a admira.”
(Alexandru Paleologu, fragment din „Medalion Alice Voinescu”, 1970)

Sumar CD

În loc de prefață
1. Alexandru Paleologu, Medalion Alice Voinescu – 3’13’’
(emisiunea „Saeculum”, 1970) pp. 9-10

Două conferințe de Alice Voinescu
2. Din cauzele crizei sufletești de azi – 20’17’’
(emisiunea „Universitatea Radio”, 1935; lectura Cristina Deleanu, înregistrare specială 2016) pp. 54-59
3. Amintiri – 8’56’’
(emisiunea „Universitatea Radio”, 1943; înregistrare privată realizată în 1957) pp. 158-164

Addenda: Alte reconstituiri și mărturii
4. Alexandru Paleologu, „…un fel de zână…” – 14’11’’
(emisiunea „Portrete și evocări literare”, 1995)
5. Andrei Cornea, „ O mărturisire de credință – 8’49’’
(emisiunea „Atlas cultural”, 1993)
6-15. Alice Voinescu, Pagini de Jurnal în lectura Cristinei Deleanu
(emisiunea „Atlas cultural”, 1993):
12 ianuarie 1953 - 2’05’’
22 septembrie 1939 - 00’51’’
25 februarie 1940 - 1’07’’
17 martie 1940 - 1’41’’
29 iunie 1940 - 4’09’’
5 februarie 1941 - 1’37’’
30 decembrie 1947 - 2’47’’
18 februarie 1948 - 00’57’’
19 februarie 1948 - 1’38’’
31 decembrie 1959 - 1’06’’

16. Dinu Ianculescu: „…vocea ei atunci, aici, acum, acolo…” - 2’05’’
(emisiunea „Saeculum”, 1970)

T.T.: 75’32’’

Înregistrări din Arhivele Radio România

Cuprins
Cuvânt-înainte (Doina Mândru) – p. 5
În loc de prefață (Alexandru Paleologu) – p. 9
Paul Claudel – p. 13
Sufletul românesc în pictura lui Grigorescu - p. 20
Primul congres de morală socială - p. 25
Orientări în educația femeii - p. 34
Din psihologia tineretului de azi p. 40
„Săptămâna copilului”. Spre ce țel să creștem copiii de azi? - p. 47
Din cauzele crizei sufletești de azi - p. 54
Din psihologia femeii de azi. Femeia și munca - p. 60
Sentimentul pudoarei - p. 67
Alegerea unei cariere pentru fete - p.73
Femeia în funcțiunile statului - p. 80
Rolul femeii intelectuale în familie și în gospodărie - p. 87
Femeile în apărarea țării - p. 93
Permanențe - p. 99
Hans Christian Andersen - p.103
Rolul social al asistentei - p. 108
Torquato Tasso - p. 112
Cuvânt către tineretul feminin - p. 119
Cuvânt către femei- p.123
Înger și Demon - p. 127
Faust, un mare neliniștit - p. 132
Rolul de azi al asistentei - p. 139
Sfânta Fecioară - p. 143
Idealul de viață umanist - p. 147
Producțiile Conservatorului - p. 154
Amintiri - p. 158

Postfață (Theodor Paleologu) – p. 165
NOTE – p. 169