Cronici
 
GEORGE ENESCU – un exil supravegheat?
 
Bookmark and Share
Cronică
Multimedia
 
Dumitru Avakian :

George Enescu, un exil supravegheat? …nu este o întrebare retorică; este titlul uneia dintre cele mai pasionante cărți scrise despre marele nostru compozitor, despre cei care i-au fost mai mult sau mai puțin apropiați, prieteni și neprieteni ai maestrului. Lucrarea – editată de Casa Radio în colaborare cu Muzeul ce poartă numele compozitorului – aparține muzicianului Ladislau Csendes, profesor al Universității bucureștene de Muzică, fost membru al C.N.S.A.S. Câteva sunt datele care susțin interesul special al cărții, anume respectul pentru marea moștenire artistică a muzicianului român, pentru datele umane ale personalității acestuia, pasiunea cercetătorului care se abandonează cu acribie studiului, aidoma unei introspecții muzicale camerale, aspect căruia i se adaugă investigația ascuțită asupra fondului documentar pus la dispoziție de organele abilitate ale statului. Cele care au putut fi desecretizate până în acest moment! Că Enescu a fost observat cu specială atenție de Securitate în ultimii zece ani ai existenței maestrului, atât în Franța cât și în Statele Unite, nu încape nici o îndoială; mai mult decât atât, investigațiile, rapoartele erau extinse asupra relațiilor mai apropiate și mai puțin apropiate ale maestrului. Dorința regimului comunist de a-l vedea pe Enescu reîntors în țară echivala cu o recunoaștere a legitimității autorităților în ochii celor din țară, a intelectualității, în ochii lumii civilizate. Bine documentată, cartea este organizată ferm. Deși se declară a fi eseu, documentarea este substanțială, iar expunerea face distincția netă între nuanța interpretării și expunerea faptică; iar aceasta fie că referirile se fac asupra creației, asupra mediilor artistice, muzicale, asupra climatului politic interbelic sau postbelic. Cea de a doua parte a volumului cuprinde un corp de 50 de documente predate de S.I.E. către C.N.S.A.S., documente referitoare la George Enescu. Ne regăsim profesorii și maeștrii, intelectualii popriți sub urgia vremurilor, administratorii treburilor de partid și de stat, caractere și atitudini ale celor din țară, ale celor din diaspora. Pivotul central în jurul căruia gravitează toată această lume mai mult sau mai puțin măruntă, cea care generează întrebări, dubii, compromisuri circumstanțiale importante sau fundamentale, acest pivot, parcă desprins de context, este Enescu însuși. Lumea artistică, cea muzicală, poate savura cu special interes această carte. Spre luare-aminte!

Volumul este însoțit de un CD editat de Casa Radio, imprimare ce reia sub bagheta lui Constantin Silvestri, a lui Horia Andreescu, cu concursul Cvartetului ConTempo, câteva dintre lucrările fundamentale ale ultimei perioade enesciene.

Trebuie recunoscut, câteva dintre aparițiile discografice ale ultimei perioade sunt marcate de un acut spirit managerial ce susține valori muzicale artistice impresionante, valori solistice și de ansamblu. În compania tinerei clarinetiste Shirley Brill, Orchestra Națională Radio condusă de Adrian Morar reintră pe marea scenă a valorilor actuale ale muzicii europene; e drept, deocamdată nu pe ușa din față; ci însoțind, de această dată, un tânăr maestru aflat într-o impresionantă ascensiune în circuitul vieții muzicale internaționale. Este vorba de o coproducție a Formațiilor Muzicale Radio realizată în colaborare cu celebra casă Harmonia Mundi, cu Pan Foundation for Music din Elveția. Imprimarea a avut loc în toamna trecută în Studioul de Concerte Radio, în baza unei bune, a unei salutare colaborări dintre părți; atât în ce privește aspectul artistic, muzical, cât și cel tehnic. Clarinetista berlineză Shirley Brill este un veritabil cetățean al lumii muzicii; are îndepărtate origini românești. A studiat în Israel, în Germania, în Statele Unite, cu importante personalități ale instrumentului său, cu celebra Sabine Mayer, cu marele pedagog Yitzhak Katzap. Și-a făcut debutul în cariera concertistică cu ani în urmă, la vârsta de 16 ani, în compania Orchestrei Filarmonice din Israel condusă de Zubin Mehta. De această dată alături de O.N.R., de dirijorul Adrian Morar, Shirley Brill prezintă trei importante creații din repertoriul primei și a celei de a doua jumătăți a secolului trecut, Concertino și Temă cu variațiuni de Jean Françaix, de asemenea Sonata op. 94 de Serghei Prokofiev, o transcripție a celebrei sonate destinate inițial flautului însoțit de pian. Toate, sunt lucrări care exultă dinamica unei mișcări extinse între hohotul sarcastic și lirismul ocazional. Calitatea cu totul specială a sunetului gândit și emis de Brill, maleabilitatea, culoarea acestuia, de asemenea spiritul agil de o muzicalitate cuceritoare constituie datele esențiale cu care operează acest tânăr muzician.

2012-03-02 (România literară)