Cronici
 
Convorbiri prin timp
 
Bookmark and Share
Cronică
Multimedia
 
E.V. :

Societatea Română de Radiodifuziune a editat de curând un volum semnat de Ileana Corbea și Nicolae Florescu, cuprinzând Convorbiri prin timp (acesta este și titlul cărții) cu importante personalități culturale, printre care Barbu Brezianu, Pavel Chihaia, Adrian Marino, Octavian Paler, Mircea Zaciu ș.a. "Reporterul și-a orientat demersul spre stadiile generațiilor mature și ale celor care au trăit istoric confruntarea cu comunismul pe întreaga dimensiune a existenței lor. O tendință secretă de a oferi, totuși, oglinda propriului chip reflectat în apele mișcătoare ale adevărului a existat și ar fi nefiresc să nu o renoaștem. După cum, există în aceste pagini și încercarea de a pune față în față reconstituirea trecutului, chiar și subiectivă, cu inocența tulbure a asumării prezentului. Dacă nu totdeauna demersul a putut să consemneze fără ostentație imaginea intervievatului, rămâne să ne recunoaștem doar meritul de a fi încercat să înscriem câteva glasuri, mai mult sau mai puțin reprezentative, în concretul de voci ale timpului de față". Am citat un fragment din cele "Câteva precizări" ale autorilor, așezate în deschidere.

2003-11-04 (Cotidianul)