Cronici
 
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU, ediția I, 1958
Două seri camerale George Enescu la Ateneul Român

 
Bookmark and Share
Cronică
Multimedia
 
Mihai Cosma :

Inaugurăm în acest număr un serial care, fără a avea o regularitate precisă, va puncta, din când în când, apariția unor discuri interesante, valoroase fie pentru creația muzicală pe care o promovează, fie pentru interpretare, fie din punct de vedere documentar-istoric.

Din această ultimă categorie face parte și recent-lansatul dublu CD produs de Radio România, intitulat Festivalul Internațional “George Enescu” – două seri camerale George Enescu la Ateneul Român, care își propune să ne aducă aminte, după mai bine de jumătate de veac, de serile magice din debutul celui mai important festival muzical din România.

În 1958, la trei ani de la moartea lui Enescu, a avut loc la București prima ediție a Festivalului și Concursului Internațional dedicat memoriei marelui compozitor, eveniment coroborat și cu alte măsuri menite să cinstească numele acestuia: redenumirea localității Liveni (satul în care s-a născut) și a Filarmonicii din București cu numele compozitorului, crearea casei memoriale, tipărirea întregii sale creații etc.

Lansat de un grup redacțional intitulat Colectivul de Valorificare a Patrimoniului Radio România, acest album cuprinde 2 cvartete, o sonată și Simfonia de cameră, înregistrări istorice păstrate dar nevalorificate până acum de Casa Radio. Sub genericul Colecția Maestro – seria Enesciana, au fost realizate deocamdată cele două discuri ale actualului album, cuprinzând pagini camerale preluate “live” de la Ateneu în zilele de 8 și 17 septembrie 1958, în interpretări de referință.

Albumul prezintă mai întâi Sonata nr. 1, op.24, pentru pian, în fa diez minor în interpretarea solistei și profesoarei Maria Fotino (care a fost o vreme chiar maestru de sunet la Radio), apoi Cvartetul de coarde op. 22 nr. 2 în sol major, redat de “Cvartetul Radio” (formație care îi reunea pe Mircea Negrescu, Isidor Wexler, Marcel Gross și Ion Fotino) și Cvartetul cu pian op. 30 nr. 2 în re minor, în care îi regăsim pe Ștefan și Valentin Gheorghiu împreună violoncelistul Radu Aldulescu (membrii Trio-ului București) și cu violistul George Popovici, nume de referință nu doar ale acelei perioade ci și astăzi, neșterse de implacabila trecere a atâtor decenii. Dar poate cel mai mare răsunet îl are preluarea pe CD-ul 2 a Simfoniei de cameră op.33, dirijată în primă audiție românească de Constantin Silvestri, printre interpreți regăsindu-se și câțiva dintre cei mai sus amintiți dar și alte nume emblematice precum fagotistul Emil Bâclea și cornistul Ion Bădănoiu.

[...] Aceste înregistrări se alătură acum altor câteva momente de referință din Festivalul Enescu ediția 1958 salvate de la distrugere, cum ar fi celebrul concert în care, pentru prima dată, la București, un artist din vest și unul din blocul comunist au cântat împreună (Concertul pentru 2 viori în re minor, de Bach, cu Yehudi Menuhin și Igor Oistrach) sau Rapsodia română nr. 1 ori Simfonia nr. 1 dirijate de George Georgescu (același care îi acompaniase pe cei doi violoniști).

Așteptăm cu interes alte documente din Fonoteca de aur a Radiodifuziunii, care, indiferent de anume imperfecțiuni de captare sau de înregistrare, rămân mărturii valoroase despre mari muzicieni care au concertat în România, prilej de aducere-aminte pentru cei de vârsta a treia sau modele de urmat pentru generația de tineri muzicieni de azi.

http://www.artactmagazine.ro/nouta-si-discografice.html

2011-05-02 (Art Act Magazine)